Vene Medik

 

Doktor Mihailo Bezmarević

Doktor Mihailo Bezmarević

Specijalista opšte hirurgije

 

Polje rada u našoj ordinaciji:

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte hirurgije

 

Obrazovanje:

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao je 2006. godine.
Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je 2014. godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Doktorske studije, Vojnomedicinska akademija, Medicinski fakultet, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija; (2014-2018)
VII ACCN (Adriatic Club Clinical Nutrition) – Bazični kurs kliničke ishrane, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2011)
LLL (Life Long Learning Program) kurs – Nutritivna potpora bolesnika u jedinicama intenzivne nege (ICU), Beograd, Srbija (2012)
XIX ESPEN-ov Napredni kurs kliničke ishrane i metabolizma, Dubrovnik, Hrvatska (2012)
LLL kurs – Oralna i enteralna ishrana, Dubrovnik, Hrvatska (2012)
LLL kurs – Parenteralna ishrana, Dubrovnik, Hrvatska (2012)
UEG Napredni kurs: VII ISIDOP (Inherited Diseases of the Pancreas – stečene bolesti pankreasa), Prag, Češka (2012)
Napredni kurs minimalno invazivne hirurgije za lečenje hemoroidalne bolesti i inkontinencije, THD laboratorija, Barselona, Španija (2014)
KCI ACelity, Hirurški tretman otvorenog abdomena – V.A.C. Zagreb, Hrvatska (2014)
“Step-Up” pristup u lečenju akutnog pankreatitisa, Evropski Pankreasni klub – EPC, Southampton, Velika Britanija (2014)
LLL kurs – Nutritivna potpora izvan bolnice u adultnoj populaciji: Home Parenteral Nutrition (HPN), Atina, Grčka (2015)
LLL kurs – Nutritivna poptora u onkologiji, Atina, Grčka (2015)
LLL kurs – Nutritivna potpora u pulmologiji, Atina, Grčka (2015)
ESPEN Napredni kurs – Teach The teacher course (TTT), Nica, Francuska (2016)
LLL kurs – Nutritivna potpora u gastrointestinalnim oboljenjima, Kopenhagen, Danska (2016)
LLL kurs – Nutritivna potpora u bolestima jetre, Kopenhagen, Danska (2016)
LLL kurs – Nutritivna potpora u bolestima pankreasa, Kopenhagen, Danska (2016)
LLL kurs – Nutritivna potpora u perioperativnom periodu, Kopenhagen, Danska (2016)
LLL kurs – Ishrana u metaboličkom sindromu, Kopenhagen, Danska (2016)
UEG Napredni kurs – Karcinom pankreasa, Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich, (Prof. dr Helmut Friess) Minhen, Nemačka (2016)
Stručno usavršavanje – hepatbilijarna i pankreasna hirurgija, Klinika za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju, Hirurška klinika, Univerzitet u Hajdelbergu, Nemačka (Prof. dr. Markus Bihler) Septembar – Decembar 2017.

 

Radno iskustvo:

2007/08/09 Služba hitne pomoći, JZU Dom zdravlja, Nikšić, Crna Gora
2008/09 Privatna zdravstvena ustanova, “AS-Mediph” d.o.o. PZU “VITA”–Podgorica, Crna Gora
2009-2014. Specijalistički staž na odeljenju za hepatobilijarni i pankreasnu hirurgiju, Klinika za opštu hirurgiju, VMA, Beograd, Srbija
Od 2014. hirurg specijalista u Klinici za opštu hirurgiju VMA

 

Članstvo u projektima:

„Natural history of serous cystadenomas“, pod okriljem Internacionalne asocijacije pankreatologa (IAP) i Evropskog pankreasnog kluba (EPC) – evropska studijska grupa za cistične tumore pankreasa, IRB 00006477 (2014.)
„Interaktivna uloga dislipidemijam, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima – genetički i biohemijski markeri“ broj projekta 75035 odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije (2013.)
PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium, German Cancer Research Center, Heidelberg, Nemačka pandoraconsortium.wixsite.com/pandora (2015.)

 

Nastavna delatnosti:

2014 – Saradnik u nastavi, predmet – Hirurgija, Vojnomedicinska akademija, Medicinski fakultet, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
2016 – Sertifikovani ESPEN-ov predavač za obavljanje LLL kurseva

 

Strani jezici:

Engleski – visoki nivo (čitanje, pisanje, konverzacija)
Italijanski – srednji nivo (Sertifikat završenog naprednog kursa u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu)
Franscuski – osnovni nivo (čitanje, pisanje, sporazumevanje)