Vene Medik

 

Doktor Miodrag Jovanović

Doktor Miodrag Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

 

Polje rada u našoj ordinaciji:

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte hirurgije. Laparoskopske operacije žučne kese, preponske i ventralne kile, laparoskopske operacije na želucu i kolonu.

 

Obrazovanje:

1983.-1989. Studije medicine na beogradskom Medicinskom fakultetu, diplomirao i stekao zvanje doktora medicine;
1998.-2000. Postdiplomske studije oblika magisterijuma na VMA u Beogradu na temu iz laparoskopske hirurgije, stekao zvanje magistra medicinskih nauka.

 

Radno iskustvo:

Od 1990. zaposlen kao specijalista opšte hirurgije na Klinici za opštu hirurgiju na VMA, Beograd.
Od 1995. godine izvodi laparoskopske operacije žučne kese, preponske i ventralne kile, laparoskopske operacije na želucu i kolonu.

 

Stručna usavršavanja:

1990.-1994. Specijalizacija hirurgije u VMA, Beograd. Stekao zvanje opšteg hirurga;
1995.- Počeo da se bavi laparoskopskom hirurgijom, izveo prvu laparoskopsku operaciju na VMA;
1997. Stekao licencu Instruktora JUEH-a. Započeo laparoskopske operacije i obuku hirurga u medicinskim centrima: Šabac, Sremska Mitrovica, GAK Narodni Front, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Doboj, VB Novi Sad, VB Niš.