Vene Medik

 

Profesor Doktor Nebojša Marić

Profesor Doktor Nebojša Marić

Specijalista grudne hirurgije

 

Polje rada u našoj ordinaciji:

Konsultativni pregledi I hirurške intervencije iz oblasti grudne hirurgije

 

Obrazovanje:

Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, diplomirao je 1999. godine.
Specijalizaciju iz Grudne hirurgije završio je 2009. godine.
Doktorsku disertaciju odbranio 2017. godine.

 

Radno iskustvo:

2015. Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane za predmet hirurgija.
2010. Načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju VMA.
2009. Lekar specijalista na Drugom odel?enju Klinike za grudnu hirurgiju.
2004. Započeo specijalizaciju iz grudne hirurgije u VMA.

 

Stručna usavršavanja:

2017. Učešće na 2. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne Evrope, Ljubl?ana, Slovenija.
2016. Završen internacionali VATS uniportalni trening kurs prve kategorije u najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Tongi Univerzitet , Šangaj, Kina.
2016. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga, Napul?, Italija.
2016. Učešće na 1. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne Evrope, Split, Hrvatska.
2015. Završen regionalni Kurs iz VATS uniportal hirurgije – KC Ljubl?ana i UKC Maribor, Slovenija.
2015. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga, Lisabon, Portugal.
2015. Predavač na torakohirurškom simpozijumu „Mastering the VATS lobectomy“, Prag, Češka.
2014. Usavršavanje iz VATS hirurgije u Univerzitetskoj bolnici „Porto del Hiero“ Madrid, Španija.
2014. Moderator i predsednik oraganizacionog odbora Simpozijuma „Aktuelni principi u grudnoj hirurgiji“ VMA Beograd.
2013. Učešće na ekspertskom VATS simpozijumu, Univerzitetska Tegenio bolnica, Solun, Grčka.
2012. Stručno usavršavanje o primeni lasera u grudnoj hirurgiji, Univerzitetska klinika Frajburg, Nemačka.
2011. Stručno usavršavanje u trajanju od dva meseca iz oblasti VATS, videoasistirana medijastinoskopija i antirefluksne operacije, Torakoskopski centar Univerzitetske klinike Golnik, Slovenija.
2010. 3. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Beograd (predavač).
2006. 2. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne gore sa međunarodnim učešćem, Beograd (predavač).
2005. International Workshop – Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd.

 

Publikacije:

Rad objavl?en u istaknutom međunarodnom časopisu ( M22)

Marić Nebojša, Kostovski Vanja, Pandrc Milena, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Đenić Ljubinko, Stojković Dejan, Miranović Bojana.
Pulmonary Sclerosing Haemangioma – Case Report
J Clin Case Rep 2015, 5:10

Radovi objavl?eni u vodećem nacionalnom časopisu (M23)

2. Marić Nebojša, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Cvijanović Vlado, Milisavl?ević Slobodan.

Transaksilarna torakoskopska simpatektomija jednom incizijom.
Vojnosanitetsi pregled, vol. 71 , br. 5 , str. 432-437, 2014
Marić Nebojša, Stanić Vojkan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Kovačević Snežana, Krivokapić Žarko, Tasić-Radić Olga.
Hirurško lečenje lokalizovanog oblika Kastlemanove bolesti plazmaćelijskog histološkog tipa.
Vojnosanitetski pregled, vol. 68, br. 9 , str. 795-799 , 2011

4. Marijanović Ivan, Tomić Aleksandar, Marić Nebojša, Pecarski Danijela, Šarac Momir, Paunović Dragana, Rusović Siniša.

Endovascular treatment of the subclavian artery aneurysm for high-risk patient –single center experience
Vojnosanitetsi pregled, Online First May, 2016

5. Milošević Bojan, Milisavl?ević Slobodan, Dončić Nikola, Arsenijević Miloš, Mrvić Stanko, Stojković Dragan, Marić Nebojša i Spasić Marko.

Flail Chest in a polytraumatized patient: Management and tretment – case report
Vojnosanitetski pregled, 2016 OnLine-First (00):97-97 DOI:10.2298/VSP151207097M

6. Nenad Zornić, Dragan R. Milovanović, Miroslav Stojadinović, Dragče Radovanović, Goran Davidović, Stefan Simović , Zoran Bukumirić, Vladimir Janjić, Nebojša Marić, Jasna Jevđić, Vesna Rosić, Jelena Nešić.

Quality of life in mechanically ventilated patients with community-acquired pneumonia
Vojnosanitetski pregled , 2017 OnLine-First (00):8-8 Details Full text DOI:10.2298/VSP160905008Z

7. Lončarević Olivera ,Aćimović Slobodan,Vuković Jelena,Stojisavl?ević Marko,Marić Nebojša,Lončarević Slobodan,Petrović Marina,Milivojević Ivana,Ignjić Gordana, Milić Gordana, Mirilo Leonida,Rančić Nemanja

Overall survival of patients with non-small cell lung cancer after surgery tretment.
Vojnosanitetski pregled, 2017 OnLine-First (00):43-43
Details Full text DOI:10.2298/VSP161226043L

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu ( M24 )

8. Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandaar, Gulić Bojan, Stamenović Davor, Marić Nebojša, Kovačević Snežana, Zolatarevski Lidija,

Lečenje plućnog sekvestra
Vojnosanitetski pregled , vol. 65, br.1, str. 33-39, 2008

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu (M51)

9. Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan, Durković Savo, Stamneović Davor, Marić Nebojša, Kovačević Snežana,

Torakohirurško rešavanje enormne elevacije leve hemidijafragme.
Vojnosanitetski pregled, vol. 64 , br. 4, str. 279-282, 2007

10. Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan, Durković Savo, Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Descedentni nekrotizirajući medijastinitis.
Vojnosanitetski pregled , vol. 63, br. 7, str. 677-680, 2006

Rad u nacionalnom časopisu ( M52 )

11. Marić Nebojša, Đenić Ljubinko, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Kostovski Vanja, Stojković Dejan Miranović Bojana, Pandrc Milena

Nekrotizujući fascitis kao retko akutno ugrožavajuća infekcija uzrokovana streptokokusom B- prikaz tri slučaja MD-Medical Data 2016;8(2): 133-138

12. Marić Nebojša, Stojković Dejan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Kostovski Vanja, Miranović Bojana, Pandrc Milena, Đenić Ljubinko.

Hirurški aspekt lečenja bronhiektazija kod Kartagenerovog sindroma.
MD-Medical Data 2015;7(4): 319-321

13. Marić Nebojša, Mihailović Nikola

VATS timektomija kao metoda izbora u hirurškom tretmanu pacijenata obolelih od mijastenije gravis.
MD-Medical Data 2015;7(2): 167-172.

14. Đorđević Dragan ,Marić Nebojša, Kovačević Snežana, Dobrosavl?ević Živadin, Rondović Goran, Damjanović Nebojša,

Anestezija i videoasistirana torakoskopska timektomija kod bolesnika sa mijastenijom gravis.
Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 35, br. 1-2, str. 85-90, 2013.

15. Stanić Vojkan, Vulović Tatjana, Đorđević Gordana, Durković Savo, Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Kliničkopatofiziološki fenomeni traumatske stenoze desnog glavnog bronha-prikaz bolesnika.
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 135, br. 11-12, str. 666-668, 2007.

Saopštenje na međunarodnom skupu štampano u izvodu (M34)

1. Marjanović Ivan, Marić Nebojša, Tomić Aleksandar

Thoracic duct injury after subclavian artery aneurysm reconstruction: surgical or conservative tretment?
The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS, april 2016, Belgrade, Serbia.

 

Strani jezici:

Engleski