Vene Medik

 

Doktor Dragana Paunović

Doktor Dragana Paunović

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

 

Polje rada u našoj ordinaciji:

Konsultativni pregledi i hirurške intervencije iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije. Hirurgija pristupa za hemodijalizu i hemoterapiju

 

Obrazovanje:

Na Medicinskom fakultetu u Nišu, diplomirala je sa prosečnom ocenom 9,65. Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završila je 2006. godine. 2017. godine stiče zvanje subspecijaliste vaskularne hirurgije.

 

Stručna usavršavanja:

2011. Mart – Usavršavanje iz vaskularne hirurgije Evropskog udruženja vaskularnih hirurga ( ESVS ) – Balkan open vascular workshop Military Medical Academy, Beograd Srbija.
2012/2013. Nacionalna škola za neuroangilogije Srbije KCS Klinika za neurologiju, VMA, SB Sv.Sava Beograd – Ultrazvučni pregled ekstrakranijalnih delova karotidnih I vertebralnih arterija.
2014. Oktobar Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS Neinvazivne metode pregleda perifernih krvnih sudova, abdominalne aorte i ilijačnih arterija, donje šuplje vene i ilijačnih vena.
Maj 2017. ESVS Hands-On Course in Vascular Ultrasound held in Barcelona, Spain.

 

Strani jezici:

Engleski