Vene Medik

 

Klasična Operacija VenaJoš u zapisima starih egipćana pronađeno je da se spominje bolest vena kod ljudi. I ustvari može se reći da sa uspravnim hodom počinje i pojava bolesti površnih vena donjih ekstremiteta kod čovečanstva.

U svakodnevnom napretku i razvoju medicine i sa pojavom mnogobrojnih tehnika u operastivnom lečenju proširenih vena nogu, svoje mesto sigurno ima i klasična otvorena operacija vena nogu.

Kako je u samoj osnovi oboljenja proširenih vena, bolest glavne površne vene, velike safenske vene tako je i sama klasična operacija vena usmerena na rešavanju tog problema. Kod klasične operacije izvodi se odstranjenje bolesne velike safenske vene bilo iz jedno dela bilo uz više delova, od njenog samog početka u nivou skočnog zgloba pa sve do njenog ušća u duboku femoralnu venu u preponi. Pri tome se mora voditi računa da ostane dovljno safenske vene na ušću da se ne napravi suženje femoralne vene. Takodje se mora voditi računa da se ne ostavi suviše veliki bataljak jel on može trombozirati i napraviti embolizaciju dubokog venskog sistema. Tehnika podvezivanja velike safenske vene kao i njenih pritoka naziva se krosektomija.

Klasična operacija vena

Klasična operacija vena nogu

Takodje klasična operacija podrazumeva u istom aktu i kompletnu varicektomiju svih bolesnih vena potkolenice i natkolenice uz podvezivanje insuficijentnih perforantnih vena nogu. Za ovakvu operaciju nekad je neophodno napraviti više incizija na koži nogu koji se na kraju ušivaju kožnim šavovima.

Klasična operacija vena najčešće zahteva opštu anesteziju kod pacijenta.

S obzirom na stadijum venske insuficijencije u sklopu klasične oepracije vena se primenjuje i miniflebektomija Mini flebektomije su tip intervencija gde se serijom mini incizija pristupa varikoznim venama, koje se potom ekstrahuju specijalnim instrumentima i podvezuju na predilekcionim mestima.

Klasična operacija vena je rezervisana za pacijente u odmakloj fazi boesti kad postoji veliki broj trunkalnih variksa, kad postoji prekid kontinuiteta velike safenske vene zbog prethodnih tromboflebitičnih promena, kao i kod pacijenata sa velikim brojem potkožnih izraženih varikoziteta.

Klasična Operacija Vena na Nogama


akođe klasična operacija je neophodna i pacijjentima čiji je prečnik velike safenske vene veći od 2 cm i gde je lokalizacija iste suprafascijalno.

Ova procedura zahteva oporavak od 4- 6 nedelja pre povratka uobičajenim aktivnostima.Radna sposobnost se pacijentima kompletno vraća nakon mesec dana od operacije pa čak nekad i do dva meseca od operacije.
Na isti način se operativno leči i bolest male safenske vene i njenih varikoziteta.

U otvorenu klasičnu operaciju spada i operacije na perforantnim venama nogu gde se u zavisnosti od supra ili subfascijalnog pristupa vrši operacija po Lintonu ili po Coketu, po autorima koji su ove procedure uveli u hiruršku praksu.

Otvorenom klasičnom operacijom se hirurški rešava i bolesno stanje u vaskularnoh hirurgiji koje se naziva ascedentni tromboflebitis bulbusa velike potkožne vene. To je stanje kada dolazi do stvaranja trombova u završnom delu velike safenske vene gde se tromb propagira i fluktuira u dubokoj femoralnoj veni. Zbog moguće embolizacije i nastanka plućng venskog tromboembolizma, neophodno je takve pacijente hitno operisati. Potrebno je tada uraditi krosektomiju sa evakuacijom tromba iz femoralne vene.

Nakon klasične operacije vena neophodno je da pacijenti nose elastičnu kompresivnu bandažu toko 24 h, u prvih mesec dana, a nakon toga još mesec dana samo tokom dana.