Vene Medik

 


Laserska Operacija VenaLaserska operacija vena predstavlja savremeni vid lečenja hronične venske insuficijencije, koji je vrlo komforan za pacijenta, kako zbog skraćenja postoperativnog oporavka tako i zbog činjenice da su pacijenti životno sposobni sat vremena nakon operacije.

Laserska Operacija Vena

Laserska Operacija Vena Nogu

Operacija vena laserom

U našoj klinici se izbor operativnog lečenja procenjuje za svakog pacijenta ponaosob, shodno stadijumu bolesti u kom se pacijent nalazi, težini i ozbiljnošću hronične venske insuficijencije, kao i ranije prisutnim komplikacija.

Laserska operacija vena je svakako metoda izbora koju uvek preporučujemo našim pacijentima, kao zasebnu ili u kombinaciji sa miniflebektomijom potkolenih i natkolenih površnih vena.

Prdnosti ovakvog vida operativnog lečenja u odnosu na klasičnu operaciju jesu pre svega u minimalnoj invazivnosti same termoablacione procedure. Kada se to kaže misli se na brži oporavak pacijenta koji nemaju brojne rezove na koži niti velike hematom koji nastaju tokom klasične sasfenektomije.

Sama operacija spade u grupu endovaskularnih termoablacionih procedura ili kateterom vođenih procedura gde se pod kontrolom ultrazvuka identifikuje vena u koju se preko igle i vodiča plasira kateter. Preko katetera se uvodi rf ili laserska sonda koja svojom toplotom vrši ablaciju i zatvarenje vene iznutra nezavisno od izvora generisanja toplote. Ono što je metoda izbora u našoj klinici je RF ablacija, zbog odličnog operativnog efekta, brzog postoperativnog toka i male stope recidiva. Nakon ovog tipa intervencije pacijent je sposoban da se posle par sati vrati uobičajenim aktivnostima, premda se savetuje dan mirovanja i još 7-10 dana nošenja kompresivne terapije (elastičnih čarapa) u toku dnevnih aktivnosti.

U VENE MEDIK u se ova operacija izvodi rutinski, više od 5 godina, a ono po čemu smo prepoznatljivi jeste da se sama operacija izvodi u kombinaciji lokalne anestezije (TLA) i analog sedacije. Naime tokom same operacije anesteziolog brine o vitalnim parametrima pacijenta, i analgo sedacijom daje potpuni komfor kako pacijentu tako i vaskularnom hirurgu za nesmetani rad. Tokom čitave operacije vena, procedura je absolutno bezbolna, ali ono što je takođe važno je da je i neposredni postoperativni tok takođe bezbolan.

Laserska Operacija Vena Privatno

Laserska Operacija Vena Nogu Privatno

Takođe, u VENE MEDIKU se osim termoablacione krosektomije, kod određenog broja pacijenata vrši i klasična otvorena hirurška krosektomija ušća velike safenske vene u femoralnu venu. Ova klasična krosektomija jako je važna iz dva razloga. Prvi razlog je sprečavanje moguće tromboze završnog dela velike safenske vene i mogućnost distalne embolizacije iz takve vene. Drugi razlog je sprečavanje pojave recdiva (vraćanja bolesnih vena) kako nogu tako i pojave pelvične venske kongestije. Pelvična venska kongestija predstavlja relativno novi medicinski termin u vaskularnoj hirurgiji, a podrazumeva proširene vene male karilce koje daju tegoba u vidu bolova u karlici i trbuhu. Najčešći razlog po svetskoj literature jeste upavo safenofemoralna insuficijencija i povećanje pritiska u venama koje polaze iz samog bulbusa velike safenske vene.

Na kraju operacije pacijentu se plasira elastična kompresivna bandaža, i nakon sat vremena se pacijent otpušta kući na dalje lečenje. Pre otpusta se pacijent uz pomoć stručnog osoblja vertikalizuje i daju mu se adekvatni medicinski saveti o kućnom lečenju. Postoperativno pacijent dobija antibiotsku terapiju kao i profilaksu tromboze sa predlogom da istu koristi kući još naredna 4 dana.

U zavisnosti od težine operacije prvi kontrolni pregled se obavlja 2-3 dana nakon operacije a drugi 7 dana nakon operacije. Nakon toga su kontrole po potrebi, u zavisnosti od procene vaskularnog hirurga i potrebe pacijenta.

Napominjemo da su pacijentu u postoperativnom toku dostpni hirurzi tokom 24h za telefonske konsultacije, a takođe i ukoliko je potrebno i za hitne kontrolne preglede i to je ono što odvaja VENE MEDIK od ostalih sličnih ustanova. Svaki pacijent na otpusnoj listi dobije kontakt telefon hirurga koji je zadužen za brigu o postoperativnom toku. Takođe operaciju vrše sertifikovani VASKULARNI hirurzi sa licencom izdatom od strane Lekarske komore Srbije.

Pre Pregleda

Pripremite se za pregled!

Budite pripremljeni na to da se pregled mora obaviti isključivo na golim ekstremitetima.
Prvi pregled uvek počinje od izabranog lekara. On daje savet da li se prvo treba javiti flebologu, vaskularnom hirurgu ili dermatologu.

Šta vi možete uraditi povodom pregleda?

- Zapišite sve simptome koje imate.
- Zapišite sve ključne informacije u vezi vaše anamneze (da li ste i na šta alergični, nasledna oboljenja uključujući i venska oboljenja…).
- Napravite spisak svih lekova i suplemenata koje koristite.
- Zapišite pitanja koja imate za doktora. Neretko se desi da se pacijenti zbune i ne postave pitanja koja su planirali.