Vene Medik

 


Sklerozacija Vena

Sklerozacija vena i kapilara


Sklerozacija Vena
- Sklerozantna terapija vena predstavlja minimalnoinvazivnu procedure kojom se uz pomoć skerozantnog sredstva vršI hemijska ablacija bolesne vene. Sklerozantno sredstvo u kontaktu sa zidom vene pravi nespecifično zapaljenje samog zida i na taj način se vena obliteriše.

Sklerozamtno sredstvo može da se aplikuje u venu u vidu tečnog stanja ili u vidu pene kada se specifičnom tehnikom mesa sa vazduhom i na taj način se stvara pena.

Sklerozacione procedure takođe spadaju u ambulantne procedure, gde se zavisno od dijametra vene aplikuje injekcioni rastvor ili pena za sklerozaciju, nakon čega pacijent miruje desetak minuta, a zatim može nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima, uz obavezno nošenje suportivne kompresivne terapije u trajanju od nekoliko dana.

Svakako da je za apsolutnu uspešnost ove procedure neophodna pre svega dobra selekcija pacijenata koje treba tretirati ovom metodom. Treba napomenuti da ovo nije metoda izbora za lečenje varikoznog sindroma, već je rezervisana kod pacijenata sa prisutnom izolovanom venskom bolešču perforantnih vena potkolenica kaoi blažih formi recidivnog varikoznog sindroma. Idealan prečnik bolesnih vena za tretiranje sklerozacijom je izmedju 1 I 3mm, ali se uspešno mogu sklerozirati i menji kao i veći venski variksi.

Sama metoda je krajnje komforna za pacijenta. Pacijent se nalazi u ležećem položaju, sa oslonjenom nogom koja se tretira na jastuk, ili u polozaju pogodnom za sprovođenje intervencije , shodno regiji koju je neophodno tretirati. Prethodno se sprovede kolordopler sonografski pregled u stojećem položaju kojim se verifikuju bolesne vene koje trebe tretirati. Intervencija se izvodi bez lokalne anestezije ili sa minimalnom količinom lokalne anestezije (Xylocain, Lidocain….)

Sklerozans se u odgovarajućoj koncentaciji u zavisnosti od veličine obolele vene prethodno pripremi, a sama procedura se izvodi pojedinačnim ubodima duz bolesne vene ili uz kolor dopler-sonografsku verifikacijom ukoliko se skleroziraju bolesne perforantne vene. Efekat koji se postize ovom metodom je trenutan. Patofiziološki mehanizam podrazumeva hemijsku ablaciju tretirane vene. Nakon sprovedene intervencije se plasira elastična bandaža (najbolje je prethodno pripremiti adeklatnu kompresivnu elastičnu čarapu) koja se nosi tokom 24h narednih 5 do 7 dana. Nakon sprovedene intervencije potrebno je mirovanje u trajanju od 10-15 minuta, nakon čega su pacijenti sposobni sa obavljanje svih životnih aktivnosti.

Ono što treba posebno naglasiti da pacijentima savetujemo da mesec dana nakon sprovedene intervencije izbegavaju izlaganje sunčevom zračenju kako bi se sprečile hiperpigmentisane promene u tretiranoj regiji.

I pored svih primenjenih saveta se kod pojedinih pacijenata na mestu aplikacije sklerozansa u venu javi tamna pruga, koja estetski može izgledati ružno. Literatura navodi da je taj procenat pacijenata 7-10%, a da je period za koji ista vrati normalnu prebojenost od tri meseca do godinu dana.

Rešite se proširenih vena, zakažite pregled !